هنرستان فن آوران

هنرستان برتر
منطقه چهار تهران

هنرستان فن آوران

نارمک - خیابان فرجام
میدان صدم - کوچه 32 شرقی - پلاک 35

هنرستان فن آوران

فنی و حرفه ای
تلفن 77800104-77808916آغاز پیش ثبت نام سال تحصیلی99-98

روی لینک زیر کلیک کنید

http://fanavaran-school.com/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85.aspx
دانش آموزان ممتاز هنرستان - خرداد ماه 1398